Ogrody Sensoryczne

Ogrody Sieci edukacyjnej Kraina Odkrywcy zaprojektowane  zostały w sposób stymulujący zmysły osób w nim przebywających. W zgodzie z ideą ogrodów sensorycznych, główny nacisk aranżacji przestrzeni położony został na zintensyfikowaną stymulację zmysłów pozawzrokowych, co nie oznacza iż ogród nie dostarcza wrażeń wizualnych. Angażowanie oraz stymulacja wszystkich zmysłów sprawia, iż ogrody są przestrzenią nie tylko do zabawy dla dzieci w nich przebywających, ale pełnią również funkcję dydaktyczną oraz terapeutyczną. Ogrody dzięki swojej adaptacji pozwalają poznawać i postrzegać świat w sposób wielowymiarowy.

Przestrzeń ogrodu zaaranżowana została z uwzględnieniem wszystkich rodzajów aktywności jakim poddają się dzieci na świeżym powietrzu tj.: zabawa, rekreacja, twórcza aktywność, dydaktyka oraz odpoczynek.

Aranżacja całości przestrzeni dokonana została w oparciu o ww. idee ogrodów sensorycznych z elementami hortiterapii. Ogrody zaaranżowane w oparciu o powyższe założenia dostarczają stymulacji wszystkich zmysłów u dziecka będącego uczestnikiem zabawy na łonie natury. Podział przestrzeni, jaki został dokonany umożliwił stworzenie ogrodu zapewniającego wszechstronny rozwój dziecka w oparciu o poznawanie świata za pomocą zmysłów.

Ta strona używa cookies. Możesz określić warunki dostępu dla cookies w Twojej przeglądarce internetowej.