Innowacyjny program nauczania

Autorski program pracy stworzony został w oparciu o realizację misji, idei oraz strategii „Sieci edukacyjnej Kraina odkrywcy”. Misją „Sieci edukacyjnej Kraina Odkrywcy” jest tworzenie oraz zapewnianie optymalnych warunków do harmonijnego rozwoju dzieci na każdym etapie rozwoju od 20 tygodnia do 6 roku życia. Ideą, jaka przyświeca pracy z dziećmi, jest opieka oraz praca dydaktyczno – wychowawcza z dziećmi w wieku żłobkowym i przedszkolnym w pełni dostosowana do poziomu rozwojowego dzieci w kolejnych etapach życia.

Strategia Krainy Odkrywcy tworzy skrypt do pracy, w oparciu o który:

● odbywa się aranżacja żłobków oraz przedszkoli (projekt wnętrz, umeblowanie, zabawki, pomoce dydaktyczne itp.)

● realizowany jest autorski program adaptacji dzieci do środowiska żłobka oraz przedszkola „Sieci edukacyjnej Kraina Odkrywcy” stworzony przez pedagogów i psychologów,

● realizowany jest autorski program opieki oraz pracy dydaktyczno – wychowawczej z dziećmi „Sieci edukacyjnej Kraina Odkrywcy” stworzony przez pedagogów oraz psychologów.

W związku z powyższym, dobór metod pracy z dziećmi dokonany został w sposób umożliwiający wszechstronny rozwój dzieci przy zachowaniu ich indywidualnych potrzeb oraz z założeniem silnej roli rodzica w zakresie współpracy w opiece oraz pracy dydaktyczno – wychowawczej. Program oparto na metodach: stymulacji polisensorycznej, elementach metodologicznych pedagogiki Marii Montessori i elementach pedagogiki Waldorfskiej.

Ta strona używa cookies. Możesz określić warunki dostępu dla cookies w Twojej przeglądarce internetowej.